Siedem mądrych rad Salomona

John Andrews, United Kingdom

Story

Spośród wielu bogatych ludzi z Biblii, Salomon wysuwa się na pierwszy plan pod względem bogactwa. Za jego rządów Izrael doświadczył niespotykanego rozkwitu ekonomicznego. Salomon jest również określany w Piśmie Świętym jako najmądrzejszy człowiek na Ziemi, a więc łącząc te dwie cechy otrzymujemy siedem zasad salomonowej mądrości na temat pieniędzy.

1. Nadaj cel swoimi pieniądzom
Księga Kaznodziei Salomona 5:10 “Gdy majątek rośnie, rośnie liczba tych, którzy z niego korzystają, i jego właściciel ma z niego tylko taki pożytek, że jego oczy go oglądają."

Tak jak wiele rzeczy, pieniądze muszą mieć określony cel. Bez niego szybko przekonamy się, że niewłaściwie używamy naszych zasobów. Gdy nadajemy pieniądzom cel, wyposażamy je w moc do transformacji i wzbogacania. Jeżeli zabraknie nadrzędnej intencji, posiadanie pieniędzy stanie się celem samym w sobie, a to powinno być pierwszym sygnałem alarmującym.

2. Najpierw zapłać Bogu
„Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów!" - Przypowieści Salomona 3:9

Oddawanie Bogu pierwszej części naszego zarobku jest najmądrzejszą rzeczą jaką możemy zrobić. Od małego uczono mnie, by dawać Bogu pierwszą część wszystkich otrzymanych pieniędzy. Dziś mogę powiedzieć, że od lat oglądam niezmierzone błogosławieństwo, wynikające z umieszczenia Boga w centrum mojego majątku. Oddawanie Bogu dziesięciny, czyli 10 procent dochodów, jest początkiem tego procesu. Gdy nauczymy się, by najpierw ofiarować nasze pieniądze Bogu, zrozumiemy zasady Bożej ekonomii, która, choć przeciwstawia się zdrowemu rozsądkowi, tak naprawdę działa.

3. Ucz się ekonomii pieniądza
"Idź do mrówki, leniwcze, przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał. Nie ma ona wodza ani nadzorcy, ani władcy, a jednak w lecie przygotowuje swój pokarm, w żniwa zgromadza swoją żywność." - Przypowieści Salomona 6:6-8

Skorzystaj z mądrości księgi:
Biblia wiele razy naucza o pieniądzach. W 16 z 38 przypowieści, Jezus mówi o pieniądzach. We wszystkich ewangeliach jeden werset na każde dziesięć odnosi się bezpośrednio do pieniędzy, co daje łącznie 288 wersetów. Biblia zawiera 500 wersetów na temat modlitwy, mniej niż 500 na temat wiary, ale ponad 2000 wersetów na temat pieniędzy i posiadania. Co ciekawe, w samej Księdze Przypowieści Salomona jest co najmniej 59 wersetów mówiących o majątku.

Skorzystaj z mądrości ludzi:
W zrozumieniu pieniędzy i spraw majątkowych przez lata pomagały mi osoby, które nie tylko kochają Boga, ale posiadają również wiedzę na temat ekonomii. Nie obawiaj się rozmawiać z mądrymi ludźmi, którzy wiedzą jak obracać pieniędzmi, a swoją wiedzę opierają na Piśmie Świętym.

4. Nie przekraczaj średniej
„Kto jest chciwy nieprawych zysków, wtrąca w biedę swój dom; a będzie żył ten, kto nienawidzi łapówek." - Przypowieści Salomona 15:27 [tłumaczenie: Nowa Biblia Gdańska]

Jeżeli żyjemy ponad stan, stwarzamy zagrożenie dla każdej dziedziny naszego życia. Jedną z najprostszych zasad zarządzania finansami jest to, by wydawać mniej niż się zarabia. Ale zbyt często chciwość prowadzi nas do kupowania ponad nasze możliwości, wpędzając nas w niebezpieczne długi. Tak wiele chcemy mieć, tak bardzo chcemy wydawać, lecz by mądrze zarządzać pieniędzmi, musimy dokonywać trudnych wyborów.

5. Zapanuj nad długiem
"Bogacz panuje nad nędzarzem, lecz dłużnik jest sługą wierzyciela." - Przypowieści Salomona 22:7

Tak naprawdę, Bóg chce, by jego ludzie żyli jako ci, którzy dają, a nie jako ci, którzy biorą pożyczki. Czyż nie byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli usunąć dług z naszego życia, a w zamian za to móc błogosławić innych naszym majątkiem? Jednakże czasami jesteśmy zmuszeni pożyczać i zaciągać kredyty. Biblia tego nie zabrania, ale jesteśmy zachęcani do dużej dozy ostrożności. A więc, gdy przychodzi ci pożyczyć pieniądze, zadaj sobie następujące pytania:
Czy to jest pożyteczne? (Czy dodaje prawdziwą wartość do mojego życia lub celu?)
Czy to jest możliwe? (Jeżeli nie potrafimy odłożyć, to czy powinniśmy pożyczyć?)
Czy to jest praktyczne? (Jaki będzie rezultat tego procesu?)

6. Zapłać sobie
„Kosztowny skarb jest w mieszkaniu mędrca, lecz głupiec trwoni go." - Przypowieści Salomona 21:20

Uwielbiam ten obraz - być w stanie wejść do swoich magazynów i dawać z naszego nadmiaru, by usłużyć komuś w potrzebie. Moja żona i ja od początku naszego małżeństwa trzymaliśmy się zasady oszczędzania. W praktyce stosowaliśmy prosty przepis „10 – 10 – 80”. Pierwsze 10% oddawaliśmy Bogu, 10% oszczędzaliśmy, a za pozostałe 80% żyliśmy. Przez lata mogliśmy obserwować, jak Bóg błogosławił te 80%, które stało się źródłem naszego dawania m.in. na misję czy służbę dla ubogich. Ale od zawsze staraliśmy się płacić sobie samym i oszczędzać.

7. Bóg twoim dłużnikiem
„Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo." - Przypowieści Salomona 19:17

Czy możesz sobie wyobrazić, że Bóg ma u Ciebie „dług”? Gdy w mądry sposób używamy swoich pieniędzy i wystarcza nam, by pośrednio lub bezpośrednio dawać potrzebującym, zgodnie z tym, co mówi Biblia - pożyczamy Bogu. A On zawsze płaci za swoje rachunki... z zyskiem.

Dzięki powyższym siedmiu mądrym działaniom, możesz zaprosić Boga do swojego świata i portfela. Pozwól mu błogosławić ciebie, byś miał środki, by błogosławić innych.