Opętanie

Arkadiusz Kuczyński, Bogna Kuczyńska, Krystyna Szewczyk

Czy opętanie to zjawisko nadprzyrodzone, czy zwykła choroba? Do dyskusji zaprosiliśmy pastora, psychiatrę oraz psychologa. Czy udało im się dojść do porozumienia?

CHN: Czy we współczesnym chrześcijaństwie jest jeszcze miejsce na mówienie o opętaniu?

Pastor: Oczywiście. Jeżeli wierzymy na podstawie Biblii w istnienie osobowego dobra, czyli Boga, to musimy też przyjąć do wiadomości, że ta sama Biblia wspomina o istnieniu osobowego zła. Pismo po prostu mówi o diable i możliwości bycia przez niego opętanym. Jak to opętanie się objawia? Najczęściej we wstrząsających reakcjach opętanego, w zachowaniach, które mogą przekroczyć nasze wyobrażenie. Ale może być i tak, że opętanie objawi się zimnym i wyrachowanym postępowaniem, którego owocem będzie wręcz ponadnaturalne zło.

_ Czy zjawiska opętania nie tłumaczy dziś znacznie lepiej psychiatria?

Psychiatra: Przede wszystkim psychiatria, czy szerzej nauka, nie kwestionuje możliwości wystąpienia u człowieka stanu, który chrześcijaństwo nazywa opętaniem i którego przyczynę upatruje w działalności diabła lub demona. Ale o takim opętaniu psychiatria ma niewiele do powiedzenia, bo pozostaje ono poza jej kompetencjami. Sytuację komplikuje jednak fakt, że w latach 90. wprowadzono do klasyfikacji zaburzeń psychicznych jednostkę chorobową o nazwie zespół opętania i transu. Jest to zaburzenie typu nerwicowego i występuje najczęściej u ludzi o osobowości histerycznej. Można więc powiedzieć, że mamy dwa rodzaje opętań, z których jedno pozostaje w kręgu zainteresowań psychiatrii i podlega leczeniu.

_ Jak psychiatra rozpoznaje, z którym rodzajem opętania ma do czynienia?

Psychiatra: Musi wykluczyć najpierw czynnik kulturowy. Podam przykład dotyczący innego zjawiska, doskonale znanego zielonoświątkowcom, mianowicie mówienia innymi językami. Psychiatra, mając do czynienia z pacjentem mówiącym innymi językami, przeprowadza wywiad w jego środowisku, np. spotyka się z pastorem. Jeśli mówienie innymi językami jest elementem wierzeń podzielanych przez daną społeczność i pastor potwierdza, że jest w jego Kościele praktykowane, to przestaje ono być brane pod uwagę przez psychiatrę jako oznaka zaburzenia. Nie można wykluczyć bowiem, że ma charakter metafizyczny, duchowy. Podobnie jest z opętaniem. Jeśli w środowisku danego człowieka – np. jego wspólnocie religijnej – istnieje wiara w opętanie, jeśli ten człowiek potrafi opisać, jak takie opętanie wygląda, i ten opis pokrywa się ze stanem, w jakim się znajduje, to psychiatra nie może wykluczyć, że ma do czynienia ze zjawiskiem metafizycznym. Jednak nie oznacza to całkowitego wykluczenia choroby.

_ A z jakimi chorobami, ze względu na podobieństwo symptomów, może być mylone opętanie?

Psychiatra: Czasem z epilepsją, czasem ze schizofrenią. No i oczywiście ze wspomnianym zespołem opętania i transu, który ujawnia się pod wpływem bardzo dużego stresu i napięcia. Występuje on u osób targanych wewnętrznymi konfliktami, które mają problem z wzięciem odpowiedzialności za swoje życie i które jednocześnie mają ogromne pragnienie zainteresowania sobą innych, ale nie potrafią o to poprosić czy osiągnąć tego w inny sposób.

_ I swoim zachowaniem zmuszają innych, by się nimi zainteresowali, by się o nich modlili?
Pastorze, może i w zborach musimy zacząć rozpoznawać, z jakim rodzajem opętania mamy do czynienia?

Pastor: Zauważam wśród niektórych naszych wiernych problem zrzucania odpowiedzialności za swoje życie na kogoś lub na coś innego. Nie radzą sobie z jakimś problemem, ale mówią, że to nie oni są temu winni, tylko Zły, który ich opętał. I mówią to z taką lekkością... A przecież to ludzie, którzy uwierzyli, zostali oczyszczeni z grzechów przez Jezusa, stali się Jego dziećmi.

_ A jak psychiatria tłumaczy symptomy towarzyszące opętaniu? Dla chrześcijan potwierdzeniem nadprzyrodzonego charakteru tego zjawiska jest fakt, że opętany dostaje ataku na wspomnienie Jezusa czy widok krzyża.

Psychiatra: Pytanie, jak rozumiem, brzmi: dlaczego opętanie wygląda jak opętanie? Odpowiedź jest prosta: ponieważ funkcjonują opisy zachowań ludzi w takim stanie. Osoby z zaburzeniami histerycznymi – do takich, przypominam, należy zespół opętania i transu – mogą zapadać na różne choroby, także cielesne: paraliż nóg, najróżniejsze niedowłady, napady padaczkowe. Cierpiący na opętanie dostosowują swoje symptomy do funkcjonujących w środowisku, w literaturze, w filmach opisów opętania, a więc do oczekiwania innych ludzi, że ich stan będzie właśnie tak wyglądał. Jednocześnie te osoby nie symulują, nie oszukują, bo wybór symptomów odbywa się podświadomie.

_ Opętana osoba podświadomie dostosowuje swoje zachowanie do obowiązującego w danej kulturze opisu takiego zjawiska?

Psychiatra: Tak. W schizofrenii, którą czasem myli się z opętaniem, występują tzw. stany owładnięcia – pacjent twierdzi, że ktoś nim steruje. Kiedyś w większości przypadków pacjenci twierdzili, że owładnął nimi diabeł, że przemawia przez nich zły duch. Dziś to nieliczne przypadki. Obecnie pacjenci najczęściej czują się owładnięci przez robota, komputer, kosmitów, niekiedy przez zmarłych sławnych ludzi. To od kultury zależy, jakie treści wytworzy chory układ nerwowy. Cierpiący na to samo zaburzenie ludzie mają inne urojenia w Azji, inne w Europie, a inne w Afryce. Inne mieli w średniowieczu, inne mają dzisiaj. Ojcowie Kościoła pisali o zachowaniu opętanych, że jest karykaturą zachowania osób, które powierzyły życie Bogu. Ludzie, którzy przyjmują do serca Chrystusa, doświadczają ładu, harmonii, pokoju. Na ich twarzach gości pogodny uśmiech, a ich zachowanie jest pełne  godności. Owładający człowiekiem szatan wywołuje tylko karykaturę tych zachowań – charczenie, plucie, przekleństwa, wyginanie kończyn, zdzieranie ubrania. Ostateczne upodlenie.

Pastor: W samym chrześcijaństwie mamy różne wspólnoty i różne podejścia do kwestii opętania. Mnie osobiście podoba się podejście tych Kościołów, w których egzorcystów otacza zespół lekarzy, psychiatrów, psychologów. Ten zespół wspólnie dokonuje oceny, z czym mamy do czynienia – czy jest to zwykłe zaburzenie psychiczne, czy może jednak coś więcej, wobec czego nauka pozostaje już bezradna.

_ A jak to wygląda w Kościele zielonoświątkowym?

Pastor: Są zbory, w których współpraca z psychologiem czy psychiatrą jest czymś naturalnym. Ale zdarzają się niestety i takie wspólnoty, gdzie na wypędzanie demonów monopol ma tylko pastor lub grupa egzorcystów. Ponieważ traktują to jako charyzmat, uważają, że są w tej dziedzinie alfą i omegą, choć nie mają żadnego przygotowania medycznego. I kończy się tak, że na potęgę wypędzają z ludzi demony wszystkiego. Np. demona alergii czy demona ADHD. Lekarz, psycholog czy psychiatra będą dla nich wyłącznie niepotrzebną konkurencją. A jeśli spróbują mieć swoje zdanie, to zaczną być postrzegani jako zagrożenie. To nieodpowiedzialne podejście.

_ Niektórzy pastorzy upierają się, że o demonach mówimy wciąż za mało.

Pastor: Pierwszy Kościół nie był skoncentrowany na demonologii. Był skoncentrowany na Chrystusie. Przypadki wypędzania demonów były nieliczne. A już na pewno chrześcijańskie wspólnoty nie zajmowały się na okrągło wyganianiem demonów ze swoich wiernych. Dopiero na przełomie VI/VII w. Kościół zaczyna wypracowywać liturgię dotyczącą egzorcyzmów. O demonach mówi się coraz więcej. Pojawia się ikonografia i literatura dotycząca wpływu demonów na życie człowieka. I dzieje się ciekawa rzecz. U chrześcijan pojawia się silny lęk. A wraz z nim dochodzi do epidemii opętań. Znane są przypadki w średniowiecznej Europie, gdy całe tłumy padały na ziemię, tarzały się, wrzeszczały i charczały.

_ Niezwykłe. Czy to były prawdziwe opętania?

Psychiatra: Mało prawdopodobne. To klasyczny przypadek, gdy od wiernych wymaga się pewnych zachowań, a oni po pewnym czasie zaczynają się w ten sposób zachowywać. Psychiatra powiedziałby, że mamy tu właśnie do czynienia z czynnikiem kulturowym.

_ A co z ludźmi, którzy robią złe rzeczy, choć ich zachowaniu nie towarzyszy charczenie i tarzanie się po ziemi? Mąż bije żonę, a potem przeprasza ją słowami: „Nie wiem, co we mnie wstąpiło”. Opętanie?

Psycholog: Wszystko zależy od tego, jak zdefiniujemy opętanie. Rzeczywiście, osoby krzywdzące innych często twierdzą, że coś w nie wstąpiło, że nie mogły nad tym zapanować. W ten sposób próbują zrzucić z siebie odpowiedzialność za to, co zrobiły. A jednak przecież to zrobiły. W ogóle każdy z nas robi czasami coś, szczególnie pod wpływem emocji, czego potem się wstydzi. Dziwimy się swojemu zachowaniu. Uważamy je za irracjonalne. Dlaczego? Bo nie do końca uświadamiamy sobie, jacy naprawdę jesteśmy, co w nas drzemie. Człowiek, który pobił żonę, może być zszokowany swoim zachowaniem. I może łatwiej mu będzie myśleć, że źródło jego zachowań było nadprzyrodzone, niż gdyby miał przyznać, że wyniósł je z rodzinnego domu, i że jest ono teraz częścią jego charakteru, jego osobowości. Bo z demonem można się uporać dość szybko. Ale zmienić własną osobowość nie jest już tak łatwo.

_ Ale przecież nie każdy z nas tłumaczy się w takich sytuacjach opętaniem.

Psycholog: To także kwestia dojrzałości. Dojrzała osoba nie będzie szukała przyczyny swojego zachowania poza sobą. Nie powie: „Opętał mnie demon, nie mogłam zachować się inaczej”. Bo wie, że mogła. Czasem coś nas przymusza do jakiegoś zachowania, ale w zdecydowanej większości przypadków ten przymus nie jest poza naszą wolą. W danych okolicznościach bywa po prostu łatwiejszym wyborem. Niedojrzałe osoby winą za dokonanie tego wyboru będą próbowały obarczyć kogoś innego. Częściej zresztą niż demona oskarżają swoje ofiary: „To ty mnie do tego sprowokowałaś. Zobacz, co ze mną zrobiłaś”.

_ Przerażające. Może naprawdę takie osoby nie potrafią się inaczej zachować?

Psychiatra: Adwokaci, którzy bronią ludzi oskarżonych o straszliwe zbrodnie, bardzo często używają argumentu, że skoro ich klient cierpiał w dzieciństwie, był katowany i nikt go nie kochał, to nie mógł zachować się inaczej. I to jest pytanie: gdy przestępca popełniał ten straszny czyn, miał wolną wolę, czy nie miał? Sąd w przypadku osób zdrowych psychicznie uznaje jednak, że przestępca miał wolną wolę. Kiedy stajemy się sprawcami, nie usprawiedliwia nas to, że kiedyś byliśmy ofiarami i że wyuczyliśmy się pewnych zachowań.

_ Mądre Kościoły szukają w przypadkach opętania wsparcia lekarzy, psychiatrów i psychologów. Czy nie jest to jednak miłość bez wzajemności?

Psychiatra: Przeciwnie. Mądrzy psychiatrzy szukają pomocy księży, pastorów, egzorcystów i duchowych przewodników. W przypadku zaburzeń opętańczych, gdy podejrzewamy, że zachowanie danej osoby ma rys kulturowy, rytuał wypędzenia demonów może bardzo pomóc w jej wyleczeniu. Prowadzimy terapię, podajemy leki, ale wiemy, że spotkanie z osobą duchowną, w tym przypadku egzorcystą, może przyspieszyć powrót do zdrowia.

Pastor: Czy opętanie ma charakter nadprzyrodzony, czy jest zachowaniem wyuczonym kulturowo, to kwestia właściwego rozpoznania. Ja wierzę, że w pewnych przypadkach opętanie może mieć charakter metafizyczny. W innych mamy do czynienia z chorobą lub zaburzeniem psychicznym. W jeszcze innych ze zwykłą niedojrzałością. Ale nie widzę problemu, żeby w każdym z tych przypadków współpracować z lekarzami. Na samym końcu liczy się nie to, kto ma rację, ale czy zdołamy wspólnie pomóc cierpiącemu człowiekowi. __

Zapis rozmowy pastora Arkadiusza Kuczyńskiego, psychiatry dr Krystyny Szewczyk i psychologa Bogny Kuczyńskiej.