Przepis na sukces

Przepis na sukces

Charles Spurgeon w kategorii Dobre Słowo w sobota, 29 września 2012


"A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę" Ewangelia św. Jana 12,32
Pójdźcie, pracownicy Pańscy, miejcie odwagę. Lękacie się, że nie przyciągniecie słuchaczy? Spróbujcie jednak za pomocą kazania o ukrzyżowanym, zmartwychwstałym, wstępującym na niebo Zbawicielu, gdyż to „pociągnie” bardziej, niż cokolwiek innego, co się zdarzyć może między ludźmi. Cóż pociągnęło was do Chrystusa jeśli nie Sam Chrystus? Co pociąga was teraz ku Niemu, jeśli nie Jego droga Osoba?

Jeśli co innego pociągnęło was do religii, to będziecie wnet odciągnięci od niej; ale Pan Jezus was utrzymał, zachowa też do końca. Czemuż więc macie wątpić Jego mocy przyciągnięcia innych? Idźcie z Imieniem Jezusa do zatwardziałych serc; patrzcie, czy nie doprowadzicie ich do Boga. Żaden człowiek nie jest poza oddziaływaniem tej przyciągającej mocy Bożej. Starzy i młodzi,bogaci i biedni, ciemni i uczeni, głęboko upadli i wyniesieni przez powodzenie — wszyscy odczuwają tę siłę przyciągającą ich.

Jezus promieniuje mocą. Nie myślmy więc o nikim innym. Muzyka nie pociągnie do Jezusa, ani wymowa, logika, ceremonie i wrzawa. Jezus Sam musi pociągnąć ludzi ku Sobie i Jezus tylko ma moc to uczynić. Nie dajcie się skusić przez szalbierstwo współczesne, ale pracujcie, jako pracownicy Pana na Jego sposób, a przyciągajcie ludzi za pomocą Jego powrozów. Ciągnijcie do Chrystusa i ciągnijcie przez Chrystusa; a Chrystus będzie przez was pociągał. __

Rozważanie zaczerpnięte z: "Klejnoty obietnic Bożych", Charles Spurgeon, wyd. Chrześcijanin