Ożywienie

Ożywienie

Charles Spurgeon w kategorii Dobre Słowo w niedziela, 23 września 2012


"I gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło" Księga Ezechiela 47,9

Żywa woda w widzeniu proroka płynęła do Morza Martwego i wnosiła życie nawet w te stojące wody. Gdziekolwiek się łaska okaże, tam duchowe życie jest jej bezpośrednim i trwałym wynikiem.

Łaska rozlewa się bezgranicznie, zgodnie z wolą Bożą, podobnie jak strumień we wszystkich swoich zakrętach kieruje się własnym prawem; a dokąd popłynie łaska, nie czeka, żeby życie do niej przyszło, lecz sama tworzy życie swoją ożywiającą mocą. O, gdybyż płynęła ona wzdłuż naszych ulic i przepełniła zaułki! Oby teraz wstąpiła do mego domu i wypełniła go, aby każda komnata była zalana powodzią łaski!

Panie, niech przyjdą potoki żywej wody do rodziny mojej i do przyjaciół moich, niechaj i mnie nie ominą! Mam nadzieję, że już napiłem się onej wody, ale pragnę zanurzyć się w niej i płynąć. Zbawicielu, potrzeba mi bogatszego życia duchowego. Nawiedź mnie, błagam, aż każda cząstka mej natury nabierze życia, mocy, sprawności najwyższej. Żywy Boże, napełnij mnie Twoim własnym życiem.

Jestem ubogą, suchą gałęzią; przyjdź, ożyw mnie tak, abym zakwitnął, zazielenił się, jak laska Aarona, i niósł Ci w hołdzie owoce. Ożyw mnie, przez Pana mego Jezusa Chrystusa. Amen. __

Rozważanie zaczerpnięte z: "Klejnoty obietnic Bożych", Charles Spurgeon, wyd. Chrześcijanin