Odwaga w wyznaniu Jezusa

Odwaga w wyznaniu Jezusa

Charles Spurgeon w kategorii Dobre Słowo w poniedziałek, 08 października 2012


"Nadto powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba" Ewangelia Mateusza 26,64


O, Panie, byłeś najgłębiej poniżony, gdy stać musiałeś przed Twoimi prześladowcami, jak złoczyńca. A oczy wiary Twojej umiały spojrzeć ponad poniżeniem chwili w Twoją chwałę przyszłą. Co za słowa: „nadto — odtąd!”

Chciałbym naśladować Twoje święte przewidywanie, a wpośród nędzy, chorób i potwarzy móc także powiedzieć: „nadto — odtąd”. Zamiast słabości miałeś pełną moc, zamiast hańby — całą wspaniałość, zamiast szyderstwa — całe uwielbienie. Krzyż nie zaćmił blasku Twej korony, jak i opluwanie nie zeszpeciło piękności Twego oblicza. Nie, raczej męka Twoja wyżej wyniosła Cię i bardziej uczciła.

Chciałbym też zaczerpnąć odwagi z Twojego „odtąd”. Pragnąłbym zapomnieć o obecnym smutku dla nadziei przyszłego triumfu. Pomóż mi, wprowadzając mnie w ogrom miłości Twego Ojca i Twojej cierpliwości własnej, abym nie chwiał się, gdy dla Imienia Twego wyszydzony będę, ale bym coraz więcej rozmyślał o tym „odtąd”, a przeto tym mniej o dziś. Wkrótce będę u Ciebie i ujrzę chwałę Twoją, przeto nie wstydzę się, ale powiadam w głębi duszy: „nadto — odtąd”. __

Rozważanie zaczerpnięte z: "Klejnoty obietnic Bożych", Charles Spurgeon, wyd. Chrześcijanin