Kto odpowiada za moje uzbrojenie?

Kto odpowiada za moje uzbrojenie?

Marian Biernacki w kategorii Dobre Słowo w wtorek, 13 listopada 2012


"Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi" List do Efezjan 6,11
Dziś wątek militarny. Mamy w Polsce Święto Służby Uzbrojenia i Elektroniki. Łączy ono obecnych i byłych żołnierzy odpowiedzialnych za uzbrojenie polskiej armii. Pomaga utrwalać w pamięci początki i różne okresy funkcjonowania służby uzbrojenia.  Stanowi też okazję do uhonorowania pracy wielu pokoleń uzbrojeniowców.

Jako że Biblia przyrównuje życie chrześcijanina do służby wojskowej, pomyślmy dziś o stanie naszego uzbrojenia duchowego. Zacznijmy od  błogosławionej myśli, że nie musimy sami organizować sobie zbroi, bo kto kiedy pełni służbę żołnierską własnym kosztem? (1 List do Koryntian 9,7). Bóg nas powołał do armii duchowej i sam określił nasze uzbrojenie. Dzięki temu każdy normalny chrześcijanin jest na co dzień uzbrojony po zęby i całkiem bezpieczny.

"Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże" (List do Efezjan 6,11-17).

Takie są duchowe standardy uzbrojenia chrześcijanina. Kto się do nich stosuje, ten jest w stanie przejść każdą próbę i wytrwać na stanowisku. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał (2 List do Tymoteusza 2,3-4). Zachęcam do refleksji nad stanem naszej zbroi duchowej. Jaki jest związek pomiędzy naszymi porażkami, a zaniedbaniami w jej przywdziewaniu. Ile  razy staliśmy się łatwym celem dla przeciwnika tylko dlatego, że nasze uzbrojenie w danym dniu było niekompletne? __