Bliższy niż rodzina

Bliższy niż rodzina

Charles Spurgeon w kategorii Dobre Słowo w sobota, 22 września 2012


"Mój Bóg mnie wysłucha!" Księga Micheasza 7,7

Przyjaciele mogą być niewierni, ale Pan nie odwróci się od duszy obdarzonej łaską. Przeciwnie, wysłucha wszystkich jej życzeń. Prorok powiada: „Strzeż bramy swoich ust przed tą, która leży na twoim łonie! (...) Właśni domownicy są nieprzyjaciółmi człowieka.” Oto jest okrutny stan rzeczy, lecz w tym wypadku najlepszy przyjaciel pozostaje ci wiernym; jemu możemy powierzyć wszystkie nasze troski. Mądrością jest oglądać się na Pana i nie mieć żadnego sporu z ludźmi.

Jeżeli nasze, pełne miłości świadectwa, wzgardzone będą przez naszych krewnych, oczekiwać możemy wybawienia od naszego Pana, gdyż On nas wysłucha. Usłyszy nas, tym bardziej, że doznajemy od innych nieprzyjaźni i ucisku i będziemy mieli wkrótce powód zawołać: „Nie ciesz się z mojej niedoli, moja nieprzyjaciółko! Chociaż upadłem, jednak wstanę...”!

Ponieważ Bóg jest żywym Bogiem, może mnie słyszeć; ponieważ jest Bogiem miłującym, chce mnie słyszeć; ponieważ jest Bogiem naszego przymierza, zobowiązał się nas wysłuchać. Skoro każdy z nas może powiedzieć o Nim: „mój Bóg”, to może każdy z całą pewnością oświadczyć: „mój Bóg mnie wysłucha”. Zbliż się więc, o skrwawione serce, wyznaj ból swój Panu, Bogu twojemu. Oto pragnę w ukryciu zgiąć kolana i w duchu moim szeptać: „mój Bóg mnie wysłucha”. __

Rozważanie zaczerpnięte z: "Klejnoty obietnic Bożych", Charles Spurgeon, wyd. Chrześcijanin